1. AMERİKAN HASTANESİ
  2. BÖLÜMLERİMİZ

RADYOLOJİ (TIBBİ GÖRÜNTÜLEME)

Etkin tedavinin doğru tanıyla başladığı düşünüldüğünde Radyoloji bölümleri hastanelerde kuşkusuz hayati bir rol üstleniyor. Tanının yanı sıra çeşitli görüntüleme teknikleri yardımıyla büyük cerrahi operasyonlara gerek kalmadan ve vücut bütünlüğünü bozmadan hastalıklı bölgelere ya da organlara ulaşarak, hastaların daha kolay tolere edebileceği etkin tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Bu alan Girişimsel Radyoloji olarak isimlendiriliyor. 

Bünyesinde 14 tam zamanlı uzman radyolog, 24 radyoloji teknikeri ve 5 hemşire barındıran bölümümüzde, modern tıpta faydası ve etkinliği kanıtlanmış yöntemlerle yılda yaklaşık 80.000 tetkik yapılıyor. Hizmet kalitesi Joint Comission International, ISO 9001 gibi bağımsız uluslararası kalite standartları tarafından da onaylanmış olan bölümümüz, devamlı denetimlerle toplam kalitesini koruyor. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü'yle de yakın işbirliği içinde çalışan bölümümüz, düzenli eğitim programları ve vaka toplantılarına katılıyor, bilimsel araştırmalara ve tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlıyor. Tüm VKV Sağlık Kuruluşları'na bağlı olarak kurulan Tıbbi Görüntü Saklama Veritabanı (PACS), doktorların ihtiyaç halinde aynı anda hasta görüntülerine ulaşması ve fikir paylaşmasına olanak vererek daha doğru ve hızlı tanı konulmasını kolaylaştırıyor. Bu özellikleriyle AH Radyoloji Bölümü, üst düzeyde sağlık hizmeti vermesi dışında eğitim ve bilimsel üretim alanlarında da faaliyet gösteren etkin bir bölüm. 

Hastalıklara spesifik olarak uzmanlaşmış doktor kadromuzun varlığı, aynı şekilde uzmanlaşmış klinisyenlerle birleştiğinde, birbirini tanıyan ve güvenen, aynı dili kullanan ve birbirlerinin tecrübe ve geri bildirimlerinden faydalanabilen güçlü bir ekibin oluşmasına olanak veriyor. Bu durum modern teknolojinin tüm olanaklarına sahip bir görüntüleme alt yapısı ve kendi alanlarında uzmanlaşmış ara elemanların varlığıyla birleştiğinde kuşkusuz hastalarımızın etkin ve güvenli bir sağlık hizmeti alması mümkün oluyor. “Service Line” olarak isimlendirdiğimiz sistemimizde tedavi sürecinin tüm safhalarında hastalarımızın en üst düzeyde uzmanlığa sahip takım elemanlarından hizmet alması sağlanıyor ve beklenmedik olaylar ve komplikasyonlar en aza indirilmeye çalışılıyor. 

Bölümümüzde ayrıca gece ve gündüz nöbet sistemiyle kendi ekibimiz içerisinden radyoloji uzmanları ve teknisyenleri tarafından hastalarımıza kesintisiz hizmet veriliyor. Bu düzeyde hizmetin sağlanabilmesi için benzer büyüklükteki hastanelerin radyoloji bölümlerinde çalışan doktor ve teknisyen sayısının iki katına yakın takım elemanıyla çalışıyoruz. Ayrıca Amerikan Hastanesi’nde 3 MR, 2 BT, 9 ultrasonografi, 2 anjiyografi, 4 röntgen cihazı ve 1 mamografi cihazı bulunuyor. 

Girişimsel radyoloji alanında her türlü biyopsi ve drenaj işlemlerinin yanında endovasküler aort anevrizma tedavisi, karaciğer radyoembolizasyonu, serebral anevrizma tedavisi, prostat embolizasyonu gibi birçok kompleks minimal invaziv tedavi yöntemleri de başarıyla uygulanıyor.

Bunların ötesinde bölümümüzün temel ilkesi, evrensel ahlak kurallarıyla kesin olarak sınırlanmış, bilimsel verilerle zenginleşmiş, rasyonel aklı tüm uygulamalarımızda egemen kılıyor. Tüm ekip elemanlarımız, hastalarımızın her birinin bizden yardım bekleyen, zor durumda insanlar olduğunu daima hatırlayıp onlara şefkat ve empatiyle yaklaşırken, karşılaşılan her türlü sorunu ve olumsuzluğu, takım içindeki rollerine bakmaksızın, “üzerimize vazife” olarak görüp çözüme katkı sağlıyor.
A BLOK A BLOK
Zemin.Kat Zemin  Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

İnsan vücudunda ortaya çıkan hemen hemen tüm hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi radyolojiyle yakından bağlantılı olduğundan, her tür hasta birimimize yönlendiriliyor. Amerikan Hastanesi'nde Manyetik Rezonans görüntüleme (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT), ultrasonografi (US), mammografi ve konvansiyonel röntgen gibi değişik görüntüleme tekniklerine göre uzmanlaşmışdoktorlarımız, aynı zamanda hastalıklara göre de kendi içlerinde bilgi ve tecrübelerine göre ayrılıyor. Tıbbi görüntüleme kalitesinde çok önemli rol oynayan teknisyenlerimiz de doktorlarımız gibi çalıştıkları görüntüleme tekniklerinde uzmanlaşmıştır. Bu sayede görüntüleme teknikleri etkin ve güvenli bir şekilde kullanılırken, hastaların spesifik problemlerine de doğru bir şekilde yaklaşılıyor. Bölümün kapsadığı uzmanlık alanları arasında beyin ve santral sinir sistemi hastalıkları, kas iskelet sistemi hastalıkları, meme hastalıkları, prostat ve üriner sistem hastalıkları, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıkları, akciğer hastalıkları, kardiyovasküler sistem hastalıkları, tiroit ve diğer endokrin organ hastalıkları da bulunuyor.

Alt servislerimizi şöyle sıralamak mümkün: 

  • Tanısal Görüntüleme: Konvansiyonel röntgen filmi, ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans görüntüleme, mamografi, anjiyografi.
  • Girişimsel Radyoloji: Damar patolojilerine yönelik, damar dışı organlara yönelik, sinir sistemi damarsal patolojilerine yönelik, onkolojik girişimsel radyoloji.