Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavisi

Kapsamlı kanser programı, kanserli hastalarımıza ve ailelerine şefkatli bir ortamda en iyi bakımı sağlamak için, birlikte çalışan uzman doktorları, kanser hemşirelerini, psiko-onkologları ve hasta bakım koordinatörlerini kapsar.

Hizmetlerimiz, kanserin ilk aşamalarından hayatta kalmaya uzanan hasta deneyimlerine odaklanmaktadır.

 • Hasta bakım kalitesi
 • Hasta koordinatörleri ve hemşire yönlendiriciler
 • Aileye yönelik tedavi
 • Disiplinlerarası Tümör Kurulları

Erken tespit için tarama ve gözetim;
 • Üst gastrointestinal endoskopi
 • Kolonoskopi
 • Sanal kolonoskopi
 • Kapsül endoskopi
 • Meme kanseri taraması

Çok Boyutlu Entegre Bireysel Tedavi
Hastanelerimizde, her bir kanser hastasının tedavi planı, çeşitli kanser türleri için düzenlenen haftalık Tümör Kurulu toplantılarımızda tartışılmakta ve belirlenmektedir.

Tümör Kurullarımız kanser vakalarımızın her birini gözden geçirmek ve ortaklaşa tartışmak için bir forum işlevi görmektedir. Bu incelemeler esnasında, her vakanın yönetiminde yer alan tüm bakım sağlayıcılar görüşlerini paylaşır ve tedavi seçenekleri konusunda önerilerde bulunur. Tümör Kurulu toplantısı sonrasında, hastaya geçerli tedavi seçenekleri sunulur ve detaylı olarak tartışılır.
 • Meme Kanseri Tümör Kurulu
 • Akciğer Kanseri Tümör Kurulu
 • Gatrointestinal Maligniteler Tümör Kurulu
 • Hematolojik Maligniteler Tümör Kurulu
 • Ürolojik Kanserler Tümör Kurulu (Prostat Kanseri)
 • Endokrin Tümör Kurulu (Tiroit Kanseri)
 • Nöroonkoloji Tümör Kurulu (Beyin Tümörü)
 • Jinekolojik Kanserler Tümör Kurulu
 • Kutanöz Tümör Kurulu
 • Sarkom Tümör Kurulu


Hasta Koordinatörleri ve Hemşire Yönlendiriciler
İlk etkileşimden itibaren hasta koordinatörleri ve hemşire yönlendiriciler, randevu öncesinde hastaları arayarak, muayeneden önce ve sonra onlara eşlik ederek ve test düzenlemeleri, danışmanlık ve gerekirse ek randevular gibi ilave adımları planlayarak hastalarımıza yardımcı olurlar.

Aileye Yönelik Tedavi
Aile odaklı yaklaşımımız, bir ailenin yabancı bir ülkede tedavi görürken yaşayabileceği olası zorlukları azaltmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamlı yaklaşım, sigorta poliçesinin koordinasyonundan aile üyelerine psikolojik destek sağlamaya kadar uzanmaktadır.

Destek Programları
Tedavinin herhangi bir aşamasında, hastalarımız, aileleri ve bakım sağlayıcılar destek gruplarını, eğitim yayınlarını, sanat tesislerini ve sosyal aktiviteleri de içeren çeşitli hizmetler sunan destek programımıza katılırlar.
 
Kemoterapi Ünitesi
Kemoterapi ünitemiz, kemoterapi gören hastalarımız için iyi eğitilmiş bakım hemşireleri ve kemoterapötik ilaç yönetimine adanmış eczacılarla samimi bir ortam sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Yoğun Bakım Ünitesi
Radyasyon Onkolojisi
Amerikan Hastanesi'ndeki MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, kurumun Houston'da yetiştirdiği bakım sağlayıcıların sunduğu algoritmaları ve standartları tamamen tekrarlayan Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk MD Anderson Radyasyon Tedavisi Merkezi'dir. Tüm tedavilerin Houston'dakilerle aynı olduğu ortamı kolaylaştırmak için, tüm vakalar ana kampüsteki doktorlarla birlikte değerlendirilmektedir.

Bu süreç hastanın Houston’daki MD Anderson Merkezi’nde alacağı tedavinin benzerini almasına imkan veren “bir uygulama modeli” olarak özetlenebilir. Tüm tıbbi teknoloji ve kalite kontrol metrikleri MD Anderson Merkezi ile özdeştir.